Winterfoto's.
verzameld door Cees van Zwieten.


Home

Terug


Het copyright van deze site en haar inhoud, voor zover niet anders vermeld, berust bij Johan Grootveld.

Overname van afbeeldingen of teksten alleen na toestemming, met link en bronvermelding.

Site design:
Johan Grootveld / Havensoft

De foto's zijn ingedeeld per jaar


Klik hieronder het jaar van je keuze aan.


Foto's uit de winter van 1962-1963


Op deze foto het uitzicht vanaf de straat voor ons huis. Een klein deel van het sportveld is te zien met daarchter links de kleedkamers en rechts de sporthal. Deze situatie bestaat niet meer, want de Utrechtse baan loopt daar nu op ongeveer 25 afstand van de woning, die er strouwens nog steeds staat, als laatste van de straat.Schaatsen op het VUC-terrein (Den Haag). Op de achtergrond de tribunes van het wedstrijdveld met lichtmasten.


Nogmaals het VUC-terrein met op de achtergrond de RK-kerk. Ik meen dat deze kerk de torenspit verloren heeft tijdens het ongelukkige bombardement van het Bezuidenhout door de Engelsen tijdens de tweede wereldoorlog.


Rondjes rijden.... Op de achtergrond opnieuw een stukje van de tribunes van VUC en van de spoorlijn richting Leiden.Het Scheveningse strand was veranderd is een ijsvlakte; 19 januari 1963.


IJsschotsen aan de vloedlijn; 19 januari 1963


Bescherming zoeken tegen de snijdende wind; 19 januari 1963


Glibberen op de ijsbergen; 19 januari 1963


Is dit het Nederlandse strand, waar je 's zomers in de zon ligt? Bijna onvoorstelbaar, dit soort toestanden, gefotografeerd op 19 januari 1963 op het strand van SCheveningen.

pijl


Foto's uit de winter van 1978-1979


Op 3 januari 1979 zag ik dit in de Rotte: de geschiedenis van ruim 4 dagen winter. Bij harde wind en vorst was opspattend water bevroren. Later was het water dichtgevroren en vervolgens was daar sneeuw op gevallen.

pijl terug