schaatsthuis verhalen archief ijskansen websporen contact

Bulletins 02-03 :
bulletins 1 t/m 10
bulletins 11 t/m 20
bulletin 21
bulletin 22
bulletin 23
bulletin 24
bulletin 25
bulletin 26
bulletin 27
bulletin 28
bulletin 29
bulletin 30
Bulletins '01-'02
Bulletins '00-'01
Bulletins '99-'00

< < < vorige < < <


Het copyright van deze site en haar inhoud, voor zover niet anders vermeld, berust bij Johan Grootveld.

Overname van afbeeldingen of teksten alleen na toestemming, met link en bronvermelding.

Site design:
Johan Grootveld / Blinksoft


Winterbulletin no. 30

(11-01-03) door Cees van Zwieten

Halfweg de winter.

Gisteren, zaterdag 11 januari dus, was een schitterende schaatsdag. In de Alblasserwaard, met name rond de dorpen, krioelde het van de wintergenieters. De zon scheen een groot deel van de dag uitbundig en dat bij vrijwel windstilte en temperaturen in de middag rond het vriespunt. Zoals de lezer begrijpt, was ik daar zelf om een tocht te maken. Afgaande op de slechte berichten over het ijs in buurt van Kinderdijk hebben we die omgeving gemeden. Er bleef genoeg ijs over om flink uit te halen met een kleine 80 km. In de richting van de elfstedentocht denkend is dat natuurlijk pas een opstapje.

Afgezien van wat wolkenvelden was het in het hele land mooi schaatsweer. Optimisten geloofden, dat het vandaag nog wel zou blijven vriezen. Helaas moeten we onder ogen zien dat de afbraak van deze vorstperiode is ingezet. De lucht is vochtiger geworden en de temperatuur ligt om 11 uur bijna overal boven 0. Alleen in het zuiden en uiterste oosten vriest het nog licht. In de loop van vandaag gaat de wind toenemen en de temperatuur iets verder omhoog. Daardoor wordt de kwaliteit van het ijs op de meeste plaatsen minder : door de dooi verzwakt het ijs ook van binnenuit. Waar gisteren veel mensen over zwakke plekken zijn gereden wordt het gevaarlijk. Mijn advies luidt : ga niet meer het ijs op.

We kunnen intussen de balans opmaken voor de eerste helft van de winter 2002-2003. We zagen twee vorstperioden, in een groot deel van het land met de lengte van ongeveer een week. In het noorden van het land duurden de vorstperioden traditiegetrouw iets langer. Zo zien we bij Eelde midden december een periode van 16 dagen met een gemiddelde onder 0; daarvan 9 ijsdagen. In diezelfde periode had De Bilt 6 dagen aaneengesloten gemiddeld onder nul waarvan 4 ijsdagen. Daarna nog twee losse vorstdagen. De tweede periode was iets sterker in de koudeproductie met in De Bilt 8 dagen met een gemiddelde onder 0, waarvan 4 ijsdagen.

Vandaag pakt een gedeelte van het land nog wel iets mee voor het koudegetal van de winter. Dit koudegetal volgens Hellmann wordt berekend door alle negatieve etmaalgemiddelden bij elkaar te tellen. Dat getal is ook een belangrijker maat voor het inschatten van de ijsaangroei. Voor de schaatsers dus een belangrijk gegeven; voor de aangroei van veel ijs is het wel gewenst, dat de koude in opeenvolgende dagen zit. Af en toe duikt ook weer het koudegetal volgens IJnsen op. In dit getal zitten verwerkt : vorstdagen (minimum onder 0), ijsdagen (max onder 0) en koude dagen met minimum onder -10. Die drie komen in een formule, waarin het aantal vorstdagen pas sterk meetelt als dit aantal zeer groot is. Zo wordt langdurig koud weer, afgezien van extreme kou, ook meegewogen. Koude dagen tellen zwaar mee. In één van de volgende bulletins kom ik nog terug op dat vorstgetal van IJnsen .

De huidige winter staat per 11 januari in De Bilt op een Hellmanngetal van 58,4. Daarmee scoort deze winter al kouder dan 54 winters van de 20-ste eeuw. Zou het bij deze vorst blijven, dan komt deze winter in de boeken als een normale winter. Komt er nog een zelfde bedrag bij, dan zitten we op 117; dat betekent een koude winter; we laten dan 78 zachtere winters van de 20-ste eeuw achter ons. Ik ben gewend om ook te vergelijken met de winters vanaf 1971; zoals ook het KNMI nu de normalen hanteert die uit de meetreeks 1971-2000 afkomstig zijn.
Het resultaat :
Bij koudegetal 58,4 : 20 winters zachter (62%)
Bij koudegetal 117 : 25 winters zachter (78%)
Ter vergelijking nog eens de koudegetallen van de afgelopen 5 winters :
respectievelijk 19,3 ; 47,7 ; 3,6 ; 27,7 en 21,6.

Tenslotte : alle gegevens betrek ik van de website van het KNMI (tenzij anders vermeld). Dit instituut blijkt daarmee te functioneren als een geweldige informatiebron. Als overheidsinstituut behoeft het KNMI kennelijk niet commercieel te werken, wat andere instituten zoals Meteoconsult en HWS wel doen. Ik zal me niet vergelijkenderwijs uitlaten over de weerberichten die de verschillende instituten dagelijks produceren. Ik wil maar even benadrukken, dat ik dankbaar gebruik maak van de enorme mogelijkheden die het KNMI via internet biedt.

pijl terug

Winterbulletin no. 29

(10-01-03) door Cees van Zwieten

Mooiste.

Na een zeer koude ochtend was het gisteren zeer fraai winterweer met maxima die uiteenliepen van -1,5 in Vlissingen, -3 in Rotterdam tot -9,7 in Nieuw Beerta. In de vooravond ging de temperatuur bij wegvallende wind zeer snel onderuit; in Nieuw Beerta werd -16,8 gemeten. In het noordoosten van Groningen ligt een sneeuwdek van 8 cm, wat die lage temperaturen mede verklaart. In de loop van de avond kwam bewolking van de Noordzee binnendrijven, waardoor het met de ergste kou gedaan was. Door de kleine storing met wat sneeuw en ijzel steeg de temperatuur direct aan de kust tot om het vriespunt; om 8 uur vriest het echter in het grootste deel van het land matig. Rotterdam komt nog tot -3,9.

Met het ijs in zuidwest Nederland is het nog niet geweldig. Ik heb al meldingen gezien over bemaling uit de Alblasserwaard. (Ook uit Friesland trouwens) Dat is nog het gevolg van de overvloedige regenval eind december. Helaas leidt dit op sommige plaatsen tot zwakker of zelfs helemaal geen ijs. Diverse ijsmeldingen zijn te vinden via de IJsmeldcentrale op de site. Algemeen beeld voor Zuid Holland : nogal wisselend. Misschien is het morgen iets beter.De komende 36 uur kunnen ons nog winterweer brengen met vannacht weer matige, en in het oosten ook strenge, vorst. Volgens de laatste berichten kan het in het westen morgenmiddag wel licht dooien; dat is dan de aankondiging van echte dooi die zondag of maandag Europa binnendringt. Is dat het einde van de winter? Ik verwacht nog een derde vorstperiode, beginnend over tien tot 15 dagen; dat moet dan de mooiste worden.

pijl terug

Winterbulletin no. 28

(09-01-03) door Cees van Zwieten

Hoge druk.

We hadden een zeer koude nacht en ochtend met minima van -8 to -9 in Zuid Holland tot -15 in het uiterste noordoosten van Groningen. Nog steeds blijft een noordoosten wind doorstaan, waarmee vandaag de aanvoer van zeer koude lucht is gewaarborgd. Ook morgen blijft het waarschijnlijk nog vriezen; wel komt weer een kleine sneeuwstoring langszij ; deze zal in de kustprovincies sneeuwbuitjes kunnen veroorzaken. Onduidelijk is nog in hoeverre de vorst getemperd gaat worden. HWS (van de TV) komt iets hoger uit dan het KNMI, dat gemiddeld over Nederland op zaterdag ook nog -1 aangeeft als maximum.

Voor het ijs betekent dit, dat de verwachting van gisteren gehandhaafd kan blijven. Vandaag lijkt het me in het zuidwesten van het land nog niet erg betrouwbaar. Als je bekend bent met de situatie ter plaatse kan je wel hier en daar het ijs op. Met name daar, waar het dinsdagochtend al dichtgevroren was kan al voldoende ijs liggen. In het midden en oosten van het land is de situatie gunstiger, tenzij er een aantal centimeters sneeuw op het ijs ligt. In dat laatste geval is de ijsaangroei na de sneeuwval beduidend afgenomen.

Vrijdag zal er na een nacht met -6 ook in Zuid Holland geschaatst kunnen worden. Uitgaande van de grafiek van het KNMI komen we op 9 cm in het midden van het land. In Zuid Holland vertaal ik dat naar iets minder, zo'n 7 à 8 cm. Oppassen dus. Als de vorst ook in de nacht van vrijdag op zaterdag doorgaat, wat volgens het KNMI duidelijk het geval is, en de sneeuwval geen spelbreker wordt, dan zitten we zaterdag goed.

De weerkaart van vanochtend laat nog steeds dat hogedrukgebied bij Schotland zien. Zo lang het daar ligt, lijkt het allemaal goed te gaan voor de winterliefhebbers. Achter een depressie die over Scandinavië naar het zuiden trekt stijgt de luchtdruk weer, waardoor er een afzonderlijke kern van hoge druk gaat ontstaan. Het is niet te verwachten dat dit tot een sterk Scandinavisch hogedrukgebied zal leiden met nieuwe kouaanvoer. Wel kan het hele hogedrukgebied bij zijn reis naar het zuiden de kou bij ons nog even vasthouden in het weekend. Volgens alle prognoses is het na het weekend gedaan met de kou en krijgen we echt dooiweer met regen en wind. Daarna komt de winter waarschijnlijk nog een keer terug. Ik hoop op een echte vorstperiode die eind januari gaat inzetten.
(morgen weer een 1963 journaal)

pijl terug

Winterbulletin no. 27

(08-01-03) door Cees van Zwieten

Beschaatsbaar.

We zitten in een bijzondere situatie. Er is geen hogedrukgebied aanwezig boven Scandinavië en toch zijn we met oostenwind in de kou terecht gekomen. En het was goed koud gisteren : -14,2 in noordoost Groningen; in de middag meest -3 tot -5 waarbij Rotterdam opviel door bij de koudste plaatsen te horen. Dat bijzondere van de situatie werd ook nog bevestigd door het voorbijtrekkeen van twee storingen uit het noorden, die wat sneeuw brachten zonder dooi. Dat alles is typisch voor een koude winter : afwijkende circulatie met een koude oplossing voor een storingssituatie.

De komende dagen blijft het koud met meest matige vorst in de nacht en ochtend. Daarbij is het in het zuidoosten het koudst en is het noordwesten het meest gevoelig voor verzachting vanuit de Noordzee. Volgens de verwachting van vandaag gaat dat vrijdag al voorzichtig optreden in het uiterste noordwesten. Door verplaatsing van het hogedrukgebied bij Schotland naar het zuiden komt er een noordwestelijke stroming, die het hele land in het weekend dooi gaat brengen.

Hoe gaat het met het ijs? Het KNMI berekent voor het midden van het land op vrijdag 9 cm ijs; als we dat midden wat ruim nemen, ook naar het zuidwesten toe, dan kom ik op 7 tot 9 cm ijs. Als de nacht van vrijdag op zaterdag nog vorstig is, zijn de schaatscondities zaterdag goed voor een groot deel van het land. Zoals altijd kan het van streek tot streek verschillen en zal het ijs met name in het noordoosten al eerder beschaatsbaar zijn.

pijl terug

Winterbulletin no. 26

(06-01-03) door Cees van Zwieten

Handiger.

Prachtig weer vandaag. Zaterdag genoot ik al van die prachtige winterkleuren in de lucht, en na de sneeuw van gisteren ziet het er nog weer mooier uit. Veel sneeuw is het niet, maar de tendens is schitterend voor de winter : eerst sneeuwbuien, gevolgd door een door noord naar oost draaiende wind met invallende matige vorst. Die matige vorst kan er dinsdagochtend al zijn. Het ziet er naar uit, dat we drie koude dagen krijgen, met een ijsaangroei volgens het KNMI tot 10 cm. Dat is voor het midden van het land. Zie ook bulletin no 25.

Hoe het verder gaat is natuurlijk nog niet zeker. Er bestaat een tendens tot naar noord of noordwest draaiende wind. Onder regie van een hogedrukgebied bij Schotland brengt dit dan verzachting aan het eind van de week. Ik reken in ieder geval op die verzachting, mogelijk met sneeuw, waardoor de kansen voor zaterdag op schaatsen minder groot zijn dan bv op donderdag of vrijdag. Kortom : onzekerheid voor het schaatsen in ZW-Nederland.

Dat hogedrukgebied bij Schotland, dat zagen we merkwaardig genoeg vorig jaar in een zeer vroeg stadium van de winter in december. Ik heb dat toen onhandig genoemd, omdat er nog veel te weinig kou in Europa aanwezig was. Nu is wat dat betreft de situatie veel gunstiger, wat betekent, dat de winter hiermee op termijn niet direct in gevaar is. Deze winter is wel eigenwijs, maar een stuk handiger dan zijn voorganger.

pijl terug

Winterbulletin no. 25

(04-01-03) door Cees van Zwieten

Op herhaling?

Wat doet deze winter? We mogen voor de komende dagen op serieuze vorst rekenen, vooral vanaf maandag. De luchtdruk is hoger geworden in de omgeving van IJsland, wat op zich heel gunstig is voor verdere ontwikkelingen. Of dat doorzet is nog de vraag. Het heersende idee over de komende week is, dat de kou tegen het weekend weer afneemt. Daarvoor zal achter een storing, die over Denemarken naar het zuiden trekt, met oostenwind zeer koude lucht worden aangevoerd. Dat kan leiden tot ijsdagen met maximum van –1 in het zuidwesten tot –5 in het noordoosten. Op langere termijn is alles erg onzeker. Drie dagen geleden schreef ik over de ijskansen volgens het KNMI. Na enig gezwabber zien we nog steeds een behoorlijke ijsdikte verschijnen over een week. In het midden van het land 10 cm, maar ik moet er bij zeggen, dat ik voor Zuid Holland daar maar weer 2 cm van af haal voor de zekerheid. Bedenk, dat bij daar de ijsvorming net weer een dag achter kan liggen op de gepresenteerde ontwikkeling; dat betekent ijsaangroei vanaf dinsdag. In het noorden kan vandaag het ijs al weer aangroeien en/of opnieuw ontstaan. Wat mij aan deze winter opvalt is, dat opbouw van hoge druk heel traag gaat. We zagen dat in december al met de eerste koudegolf. Helaas was het toen na de doorbraak iets te snel afgelopen met de kou, met name in het zuiden van het land. Ik hoop niet, dat de winter deze week wat dat betreft op herhaling gaat, met een mooie start maar ook na een week een vage afloop. Laten we voorlopig maar genieten van wat er vandaag en de komende dagen op het menu staat : winter. Matige vorst in de nacht en in de aanloop mogelijk nog wat sneeuw.

pijl terug

Winterbulletin no. 24

(01-01-03) door Cees van Zwieten

IJs.

Gisteren zagen we op de TV, hoe er een extreem gebrek aan sneeuw is in de wintersportgebieden. Dat betekent, dat de stroming met zachte lucht daar behoorlijk te keer gaat; dat is dan de tegenhanger van de al maanden aanwezige kou in het noorden. Dit verschijnsel bracht mij ogenblikkelijk december 1978 in herinnering met die bizarre overgang van zeer zacht weer naar strenge vorst met storm.

Dit bericht bracht mij nog een incident in herinnering : het traditionele schansspringen in Garmisch Partenkirchen ging op 1 januari 1979 bij hoge uitzondering niet door. De dooi was daar gevolgd door zware ijzel, die de schans in een ijsbaan had veranderd. Op nieuwjaarsmorgen was het wel gaan sneeuwen, maar die sneeuw gleed er even gemakkelijk als een skiër vanaf : de schans was onbruikbaar.

Dit alles geeft mij de indruk, dat de strijd tussen zachte en koude lucht de komende dagen of weken gaat verscherpen. Dat kan leiden tot de door velen zo gewenste sneeuw, maar ook tot vorst. De computermodellen geven hierin op langere termijn nog geen duidelijke richting aan naar een pittige vorstperiode. Desalniettemin voorziet het KNMI vanaf zondag a.s. een vorstperiode van 5 à 6 dagen; het ijs zou dan weer tot 12 cm groeien. Mij lijkt dit wat voorbarig, maar we zullen zien wat de komende dagen voor ons in petto hebben.

Ik wens alle lezers een voorspoedig nieuwjaar en een koude winter.

pijl terug

Winterbulletin no. 23

(30-12-02) door Cees van Zwieten

Spel.

Eergisterenavond kwam er van HWS het bericht, dat we een koude jaarwisseling tegemoet gaan. De strijd tussen zachte en koude lucht in onze omgeving gaat kennelijk beginnen. Het zal wel spel blijven, want de serieuze winter zal nog even op zich laten wachten. Gisteren deed ook het KNMI mee in de verwachting van een koude start van 2003; de verwachting duidt ook daar meer op gekwakkel dan op een echte kou-inval.
Een rondje langs de modellen geeft ook nog geen aanwijzing tot een omslag naar de echte winter. Moeten we de moed gaan opgeven? Natuurlijk niet, mijn verwachting van de hele winter staat nog steeds : de kou kan heel goed nog later in januari komen. We moet even geduld hebben, deze winter is eigenwijs en speelt zijn eigen spel.

In 1962 zag het winterbeeld er heel anders uit. Na de mooie start voor de kerstdagen komen er steeds meer grimmige elementen in het winterbeeld. Somber weer, sneeuwval, wind en stuifsneeuw ; dat zijn de ingrediënten van de winter in deze decemberdagen van 1962.

pijl terug

Winterbulletin no. 22

(28-12-02) door Cees van Zwieten

Iets kouder?

Vanochtend zag ik weer eens een stukje blauwe lucht. En daar moeten we het de komende dagen mee denk, zo lijkt het. Een depressie gaat over de Oostzee trekkend, zachte lucht meesleuren naar het oosten. De meeste modellen laten de kou echter rond nieuwjaar weer dichterbij Nederland komen, de Amerikanen laten het zelfs weer vriezen op 1 januari. Na nieuwjaar is er ook volgens het KNMI een kleine kans op kouder weer.

Deze ontwikkeling kan gepaard gaan met winterse neerslag, te meer daar de grens tussen koude en zachte lucht niet ver van ons land zal liggen. Over koude lucht gesproken : Marion de Hond bij het NOS-journaal sprak van "iets koudere lucht". Dat het verder naar het noordoosten bitter koud is, daarover laat ze de kijker in het ongewisse; wel mochten we weer vernemen over buien bij Corsica en in het westen van Turkije. Zou ze daar van houden? Bitter koud is het zeker in Finland vanochtend met in het noorden en oosten op grote schaal rond -35.

pijl terug

Winterbulletin no. 21

(26-12-02) door Cees van Zwieten

Vermoeden.

Een groene kerst. Dat klinkt eigenlijk nog veel te mooi voor deze toestand. Een grauwe kerst is misschien beter uitgedrukt. Regen, wind en hoge temperaturen, dat schaft de pot op dit moment. Voor de kerstdagen is dat niet zo gek, ook voor een nederlandse winter is dat eigenlijk heel normaal. We hopen allemaal op betere tijden, ja we wachten eigenlijk al 6 jaar op een koude winter. Komt die nog?

Iedere dag loop ik de uitdraaien van de computermodellen weer even door. Dan zie ik ook vandaag nog geen duidelijke richting in de ontwikkelingen. Ik heb gemerkt, dat sommigen de moed al beginnen op te geven. Dat krijg je, als je je gek laat maken door iedere winterse weerkaart die een computermodel produceert, om vervolgens een of meer dagen later diep teleurgesteld te zijn. Wat ik in de kaarten nu zie, is de tendens om het op termijn iets anders te gaan aanpakken. Met op termijn bedoel ik dan over ongeveer twee weken. We zitten dan al weer goed in januari. Dat andere zit hem dan in nieuwe hogedrukimpulsen vanuit de poolzee en de omgeving van Groenland. Als dit inderdaad tot een nieuwe koudegolf gaat leiden, dan zitten we wat mij betreft goed op schema. Ik heb begin december al het vermoeden uitgesproken, dat het ook wel nog langer kan duren, tot rond 20 januari, voor de winter terug keert.

Met kerst 1962 was het wel anders. Die winter pakte het toen verbluffend sterk aan en gaf daarmee (achteraf gezien) zijn visitekaartje af. Het zou tot maart nauwelijks meer dooien.

pijl terug

schaatsthuis verhalen ijskansen ijspret websporen contact